جلسات شرح مثنوی معنوی و غزلیات شمس تبریز

 

چهارشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۲

هجدهم دسامبر ۲۰۱۳

سیدنی، استرالیا

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید